Adviesraad Sociaal Domein Heusden

U bent hier:  Home » Adviezen

Adviezen

2023

20 juli 2023: Advies over concept-armoedebeleid

22 maart 2023: Ongevraagd advies Hunenhof

2021

10 september 2021: Advies Heuse Jeugdhulp

18 april 2021:
** Advies n.a.v. de voorstellen voor Inkoopstrategie Jeugdhulp Midden-Brabant 2022
** voorgestane inrichting toegang bij Gemeente Heusden
18 april 2021: Adviezen n.a.v. de voorstellen voor Inkoopstrategie Jeugdhulp Midden Brabant 2022 e.v.

2020
11 februari 2020
Ongevraagd advies over de kwetsbaarheid van BIJEEN

2019
11 december 2019
Advies Aanjager zorg en veiligheid

19 februari 2019 Advies samenwerking met Woonveste

 

2018
11 december 2018
Advies Armoedebeleid
10 oktober 2018 Advies vertrouwenspersoon Sociaal Domein
16 september 2018 Advies Regiovisie spoorboekje Hart van Brabant

2017
29 december 2017 Brief gemeente inz. adviesaanvraag

2016

18 april 2016 Adviesvraag clientervaringsonderzoek
18 januari 2016  Advies clientenparticipatie sociaal domein

2015

21 december 2015 Advies beleidskader integraal jeugdbeleid
21 december 2015 Adviesaanvraag WMO-adviesraad klantenparticipatie Participatiewet
15 juni 2015 Advies betalingen CAK
13 maart 2015 correctie brief keukentafelgesprek
13 januari 2015 Advies verordening leerlingenvervoer.
8 januari 2015 Antwoord op advies Hulp bij Huishouden door gemeente (aug. 2014)

2014
1 januari 2014 Ongevraagd advies regionale samenwerking
17 januari 2014 Advies beleidskader transitie sociaal domein
28 januari 2014 Antwoord op advies regionale samenwerking
28 januari 2014 Antwoord op advies beleidskader sociaal domein
30 juli 2014 Informatie over bezuinigingstaakstelling subsidies gemeente
31 juli 2014 Adviesvraag verordening WMO en Jeugd
1 augustus 2014 Adviesvraag Hulp bij Huishouden door gemeente
2 september 2014 Adviesaanvraag Hulp bij Huishouden 2015
2 september 2014 Reactie op informatie over bezuinigingstaakstelling subsidies gemeente
2 september 2014 Antwoord gemeente over bezuinigingstaakstelling subsidies gemeente
10 september 2014 Antwoord adviesvraag verordening WMO en jeugd
4 november 2014 Memo inz. compensatie afschaffing regelingen WTCG en CER
10 november 2014 Mailreactie op memo inz. compensatie afschaffing regelingen WTCG en CER
17 november 2014  Mailreactie gemeente op memo inz. compensatie afschaffing regelingen WTCG en CER
10 december 2014 Ongevraagd advies compensatie ziektekosten 120%-norm

2013
27 april 2013 Ongevraagd advies inzake klussendienst
27 april 2013
Advies klanttevredenheidsonderzoek 2012
5 augustus 2013 Reactie op ongevraagd advies klussendienst
5 augustus 2013  Reactie op advies klanttevredenheidsonderzoek 2012
11 november 2013 Advies over de voorstellen m.b.t. versoberen hulp bij het huishouden

2012
05 november 2012  Advies gehandicaptenparkeerkaart
14 november 2012 Antwoord op advies gehandicaptenparkeerkaart

2011
5 november 2011  Ongevraagd advies inzake prijs van een scootmobiel