Adviesraad Sociaal Domein
Heusden

Dit is een foto van een volwassene hand-in-hand wandelend met een kind
Dit is een foto van iemand die de keuken schoonmaakt
Dit is een foto van twee mensen die elkaars handen vasthouden

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is sinds 2015 veranderd. Gemeenten hebben nu taken die eerst bij de AWBZ hoorden. Deze wet helpt mensen om langer thuis te wonen.

Wat is maatschappelijke ondersteuning?

Dit gaat over:

  • Verbeteren van samen leven, mantelzorg en vrijwilligerswerk;
  • Zorgen dat iedereen gebruik kan maken van voorzieningen en diensten, ook mensen met een beperking;
  • Veiligheid en prettig wonen in de gemeente;
  • Huiselijk geweld voorkomen en stoppen;
  • Helpen van mensen met een beperking of langdurige psychische of psychosociale problemen om zelfstandig te blijven;
  • Zorgen voor veilige woningen en opvang.

De nieuwe wet vraagt van inwoners om mee te doen en mee te denken. Via de WMO-Adviesraad kunt u meedenken over beleid en uitvoering. Uw ervaringen met de WMO zijn belangrijk voor de gemeente Heusden.

Wie helpt de WMO?

De WMO is voor iedereen, vooral voor mensen met beperkingen door ouderdom, handicap, psychische of psychosociale problemen en ouders met opvoedproblemen. Ook hulp bij verslaving en huiselijk geweld hoort bij de WMO.

Begeleiding en Huishoudelijke hulp

Vroeger viel begeleiding onder de AWBZ, maar nu is het een taak van de gemeente. Huishoudelijke hulp krijgt u alleen als u het echt nodig heeft en niet zelf kunt betalen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

U kunt onder voorwaarden een PGB krijgen. Dit budget laat u zelf hulp inkopen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de zorgaanbieder namens de gemeente.

Eigen bijdrage

Voor hulp kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw leeftijd, inkomen en vermogen.

Sociale wijkteams

Elke gemeente regelt ondersteuning op zijn eigen manier. In Heusden zijn wijkwinkels waar u zonder afspraak terecht kunt.

Lees de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019 [HIER].