Adviesraad Sociaal Domein Heusden

U bent hier:  Home

Adviesraad Sociaal Domein Heusden

De Adviesraad Sociaal Domein Heusden
zoekt nieuwe leden (zie vacatures)

 

De Adviesraad Sociaal Domein Heusden is een adviesorgaan van het college van Heusden op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdhulp.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft als doel de inwoners van onze gemeente zolang mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en hiertoe, indien nodig, te stimuleren en/of te ondersteunen. Dit geldt niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook voor onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport.

De  Advies Raad Sociaal Domein voorziet het college, gevraagd en ongevraagd van advies. Het advies kan gaan over nog te ontwikkelen WMO-beleid maar ook over de manier waarop de gemeente de WMO en de Jeugdwet uitvoert. Met de adviezen hopen we te bevorderen dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving.

De Advies Raad Sociaal Domein is niet bedoeld voor de behandeling van individuele vragen op het gebied van de WMO en de Jeugdhulp. Uiteraard willen de leden graag weten wat er leeft en speelt opdat we kunnen leren van uw ervaringen.

Heeft u  suggesties voor verbeteringen of vragen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn of zijn er onderwerpen waarvan u vindt dat de Adviesraad Sociaal Domein Heusden er aandacht aan moet besteden, laat het ons dan weten! U kunt mailen naar info@adviesraadsociaaldomein-heusden.nl of neem gewoon contact op met een van de leden die u kent. Zie ook de verordening en het huishoudelijk reglement.

Heeft u ondersteuning nodig om zelfstandig te blijven wonen of om mee te doen in de maatschappij en zoekt u een oplossing voor uw probleem? Neem dan contact op met BIJEEN, een ouderenadviseur of een cliëntondersteuner. Ook als u meer wilt weten over jeugdhulp of jeugdhulp wil aanvragen kunt u contact opnemen met BIJEEN.

Vindt u dat u onheus bejegend bent door BIJEEN of een van haar medewerkers, dan kunt u een beroep doen op de vertrouwenscommissie Sociaal Domein. De vertrouwenscommissie heeft een luisterend oor voor mensen die zich door de consulenten van BIJEEN niet gehoord voelen en ondersteunt u als inwoner bij het bespreekbaar maken van de onvrede met (een medewerker van) BIJEEN of de zorgaanbieder. De vertrouwenscommissie doet dat in een vertrouwelijke omgeving, geheel onafhankelijk van de gemeente Heusden en betrokken zorginstellingen.

De vertrouwenscommissie is op de volgende manieren bereikbaar:
06 39537728 Jan van Schijndel
06 39537725 Jeanne van Asseldonk

Of via email: vertrouwenscommissie@bijeenheusden.nl