Adviesraad Sociaal Domein Heusden

U bent hier:  Home » Samenstelling raad

Samenstelling raad

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit zeven leden
De leden zijn benoemd door het College van Burgemeester & Wethouders. Nieuwe leden worden voorgedragen door de Adviesraad Sociaal Domein Heusden. 
De voorzitter wordt door de leden van de Adviesraad Sociaal Domein gekozen. In 2021 is de samenstelling als volgt:

Jan van Loon, voorzitter vanaf 8 maart 2021
Petra Hoos, vice-voorzitter
Paul van Wijk, secretaris
Annemarie van Drunen-Brandts
Ria de Folter-Sebregts
Inge Freeman, vanaf 12 april 2021
Jo van Oosterhout

————————————————————————— 

 Jeanne Verheij neemt afscheid als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Heusden (ASDH) 

Na tien jaar heeft Jeanne Verheij op 8 februari 2021 haar voorzittershamer van de Adviesraad Sociaal Domein Heusden neergelegd. 
Jeanne blies tien jaar terug, hiervoor door  de gemeente gevraagd,  de eerder uiteengevallen Wmo-adviesraad weer nieuw leven in. Door haar achtergrond (scholenbesturen en gemeenteraad) was Jeanne goed ingevoerd in het reilen en zeilen binnen de gemeente en was de nieuwe adviesraad dan ook snel een feit. De positieve instelling van Jeanne en haar grote netwerk binnen de gemeente en het sociale domein hebben bijgedragen aan een steeds beter contact tussen het college en de adviesraad.

Onder haar voorzitterschap heeft de adviesraad zich ontwikkeld van een orgaan wat achteraf om advies gevraagd werd naar een orgaan wat steeds meer vanaf het begin van een probleemstelling met de gemeente meewerkt in de totstandkoming van het best passende beleid. Ook is er steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid het college op zaken of misstanden te wijzen door het geven van ongevraagde adviezen.
In de toespraken tijdens haar laatste vergadering kwam naar voren dat Jeanne een vrouw was van weinig woorden, die rekening hield met alle standpunten (ook met die van de gemeente) en wiens mening steeds een grote rol speelde in de democratische besluitvorming.
Via wethouder Peter van Steen sprak ook de gemeente zijn waardering uit voor de manier waarop Jeanne tien jaar lang de voorzittersrol heeft vervuld van steeds meer een ‘adviesraad als partner bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid’. Hij overhandigde haar (virtueel vanwege Corona) een mooie kristallen vaas als blijk van dank.
Dank je wel Jeanne.